ç Til forsiden

Anlægsgartneri

 

Sidehoved

 

Inden for faget deler man anlægsgartneriet op i to grupper: Den grå del, som består af sten- og fliselægning, beton- og asfaltarbejde samt den grønne del, som består af tilplantninger, græsplæner, beskæring samt anden pleje af haveanlæggene. I praksis hænger de to grupper dog tæt sammen: hvis man for eksempel anlægger en terrasse, skal der som regel udføres en smule jordarbejde op til terrassen, hvor der skal være plantebede eller græsplæne, og hvis man f.eks. anlægger et bed, kan det være flot som et hævet bed, der er omkranset af en mur af kampesten, et stenbed med alpine planter eller med et bed, hvor en flisegang snor sig igennem. Anlægsgartneren beskæftiger sig derfor med det, man traditionelt forbinder med gartneri: Nemlig behandling af alle planter lige fra den mindste græstot til det største bøgetræ, men lige så meget med det, som man forbinder med brolægning: lægning af sten og fliser; til dels det man forbinder med entreprenørarbejde: beton, asfalt, tilpasninger af brønddæksler og udgravninger og ikke mindst lidt af det, man forbinder med tømrerarbejde: opsætning af hegn, havelåger, espalier og pergolaer i træ.

 

Vi tilbyder også rodfræsning af stubbe fra fældede træer

Belægning med brosten, piksten og chaussésten

 

Indkørsler, stier og terrasser belagt med betonsten