Forside

     Hvem er vi

          Her bor vi

 

Anlægsgartneri                   

     Belægninger

     Trapper og Støttemure

     Græsplænen

     Beplantninger

     Beskæring og træfældning

     Hegn og Hække

     Ukrudt og bunddække

     Havebassiner

 

Pilegartneri   

     Dyrkning og høst

     Selvhøst af pil

     Botanik

     Beskrivelse af sorterne

     Pileflet

     Pilehegn og –hytter

     Kursus i pileflet   

 

Snerydning 

 

Lej Sumobryderdragter

 

Gårdbutik 

 

Idéhaver        

     Urtehave / Gårdsplads

     Bedstemorhave / Skyggehave

     Ø-bedene

     Romersk have / Gårdhave

     Sø og Japandansk have

     Sanse-haver

     Hassellund, Skov, Stengærde / Eng

     Frugthave, Picnic-have, ”Hestesko”

     Granithave / Pilehave 

 

Hestecenter   

     Udlejning af hestebokse

     Hestelivet på Nyvang

     Vores egne heste