ç Til forsiden

Udlejning af hestebokse

Logo

 

Lej en boks til din hest på Nyvang og få

Det herlige hesteliv

- her lægger vi vægt på hestenes trivsel

 

Vi udlejer bokse og har plads til 11 heste. Bokse og folde opfylder de nye krav i loven om hestehold. Stalden er lys og rummelig med gode rytterfaciliteter som f.eks. varmt vand, toilet, hyggekrog, tørrerum, og et stort skab til hver "beboer". Vi har også rotounde og 20x60 udendørsbane.

 

Alle heste kommer på jordfold hver dag, og vi lægger vægt på, at de skal kunne gå på folde med foldkammerater efter vores skøn. Der fodres 3 gange om dagen og gives wrap 4 gange om dagen. Man muger selv sin boks. Hestene står på  naturtørv. Vi stiller wrap-hø frem efter aftalt mængde. Man sørger selv for at stille foder frem til hvert måltid. I juli og august er stalden tom for overnattende heste. Vi kan tilbyde døgnfold med græs og wrap.

 

Vi er glade for vores stald, og det betyder meget at alle, som har hest her, er med til at holde den pæn – og også er med til at skabe en hyggelig atmosfære blandt staldens ryttere.

 

Prisen for en boks varierer afhængig af størrelse og mængde af wrap. For bokslejen får man en stor, lys boks med stort vindue, et stort skab, strøelse, tørrerum, spuleplads,  fodring (men ikke foder), udlukning på jordfold hver dag samt adgang til brug af udendørsbane og rotounde. Dertil kommer pris for wrap, som afhænger af den ønskede mængde. Ved indflytning lægges et depositum (3.000,- kr.) og 400,- kr. til opstart af bund i boks (tørv) samt et mindre beløb for standard-navneskilt (ca. 130,- kr. afhængig af størrelse).

 

Priseksempel:

Boks inkl. 9 kg. wrap dagligt, inkl. tørvestrøelse, fold og øvrige faciliteter: 3.000,- inkl. moms (yderligere wrap kan tilkøbes).

 

Hvis vi ikke har en ledig boks lige nu, er du velkommen til at blive skrevet på venteliste - det gøres bedst ved personligt fremmøde i stalden. Vær opmærksom på, at vi ikke har kapacitet til "besværlige" heste (det kan f.eks. være hingste, heste som ikke må komme på fold, krybbebidere o.s.v.) – og vær opmærksom på følgende:

 

 Vi lægger stor vægt på, at man rydder op efter sig hver dag, inden man forlader stalden. Ca. 2 gange om ugen har man en "tjans" - det kan f.eks. være indluk, aftenfodring, weekendudluk eller fejetjans.

Som udgangspunkt skal alle heste på fold hver dag. Vi bestemmer, hvilke heste, som skal på fold sammen.

Om sommeren står alle heste på døgnfold. I juli og august måned skal stalden være tom for overnattende heste – de kan komme på døgnfold med græs og hø her hos os. 

Det er vigtigt, at deltage i sociale arrangementer. For at bevare den gode stemning i stalden, er det vigtigt, at man giver sig tid til at snakke med de andre ryttere og deltage i det sociale liv her.

 

Den daglige rytme i stalden:

Hverdage:

Den første i stalden morgenfodrer kl. ca. 800

Vi lukker alle heste på fold kl. ca. 930

Vi stiller hø frem

Staldens ryttere muger egen boks, og giver hø

Staldens ryttere lukker alle heste ind og giver frokost kl. ca. 1530

(ca. 1 dag om ugen deltager man i indluk)

Staldens ryttere aftenfodrer  kl. 2100(ca. 1 gang om ugen aftenfodrer man)

Weekend:

Staldens ryttere morgenfodrer kl. ca. 800

Staldens ryttere lukker alle heste på fold kl. ca. 930

(ca. 1 weekenddag om måneden deltager man i morgenfodring og udluk)

Vi stiller hø frem

Staldens ryttere muger egen boks, og giver hø

Staldens ryttere lukker alle heste ind og giver frokost kl. ca. 1530

Staldens ryttere aftenfodrer kl. 2100

 

Staldregler

Før du rider – forlad altid staldgangen ryddet:

 Fej staldgangen of fjern bunken (den skal ikke fejes hen i hjørnet og ikke ud af døren), så der er klar til den næste.

Sørg for at samle egne sager i eget skab, inden du forlader stalden, fjern striglekasse, dækken og andre sager - lad ikke grimen hænge i kæderne.

 

Hvis du strigler udendørs:

Fjern snavs, hår, hestemøg m.m. fra spulepladsen, før du rider; (det skal ikke fejes i risten eller udenfor stenbelægningern, men på møddingen eller i boksen.

Der må ikke fodres på spulepladsen.

Fjern snor, grime og strigler, så der er klar til den næste.

 

ü 

 Hver dag:

 Den første i stalden morgenfodrer.

Husk at læse beskeder på tavlen (og giv vigtige beskeder videre til dem, som du har hest sammen med).

En af staldens ryttere har ansvar for indlukning af hestene. Alle der er i stalden på indlukningstidspunktet hjælper med at give frokost og lukke heste ind fra fold.

Alle stiller foder på fodervognen til tre måltider: øverste spand er denne dags aftensmad, midterste er morgenmad i morgen, nederste er frokost i morgen. Går man fra stalden inden frokosttid, hælder man dagens frokost i krybben eller stiller en 4. spand ved boksen og skriver det på tavlen.

Den tomme hø-pose lægges i kassen.

 

Hver weekend:

Den første i stalden morgenfodrer.

Fejetjansen tages ude og inde.

Udlukning af heste kl. ca. 930. På tavlen står hvilke heste, der skal ud og på hvilken fold. Med til udlukningen hører at fylde vand i badekarrene samt at feje og rive staldgang og gårdsplads bagefter (ingen udlukkere går før dette er gjort).

 

 

Andet:

Fej af og til spindelvæv ned fra rørene i boksen og check vandkoppen.

Der må ikke hænges hø-net og hø-bolde op i boksene - kun hø-lærredsposer.

Foderkasser og andre ejendele må ikke være større end, at de kan holdes indenfor skabets kant.

Man må ikke skrue ting fast i skabene.

Tag aldrig noget i andres skabe uden aftale.

Sæt trillebør og redskaber på plads i stalden efter brug.

Alle har ansvar for at tømme vandspandene, inden de er fyldte.

Alle har ansvar for at gå ud med skraldesække – inden den er helt fuld. Den lukkes den med en knude og sættes til venstre for møddingen. Skraldesække er til småt brændbart affald (ikke til hø, halm, jord, hestesko o. lign.). Gammelt foder må heller ikke komme i skraldesækkene, men må tages med hjem i egen dagrenovation.

 Hestepærer, der tabes ved indkørsel, P-plads og gårdsplads skal fjernes samme dag.

Biler parkeres på P-pladsen; cykler i stativerne.

Ved færdsel såvel gående, på cykel som til hest bedes indkørslen ved laden benyttet (ikke stuehusets indkørsel).

Det er noget specielt sort stabilgrus, der ligger i hele området uden for stalden. Her må jord fra staldgang og spuleplads ikke fejes ud; så ender der med at blive meget mudret. Det skal fejes ind boksen eller på møddingen.

Møddingen er kun til hestemøg. Der må ikke smides foder ud (det kan tiltrække rotter) medmindre møddingen er i færd med at blive kørt ud. Hovrester/søm fra smedebesøg skal i skraldespanden .

Bænkene må ikke benyttes til at stige til hest på.

 Hvis man går fra stalden mindre end 1/2 time før indluk, sætter man ikke sin hest på fold igen .

 

I det daglige skelner vi ikke mellem ejere og passere: Når man er i stalden, har man lige stort ansvar for, at alle rutinerne kører. Men det er hesteejerens ansvar, at sørge for at hestepasserne er sat ind i tingene. Og den, som passer hesten i det daglige, har ansvar for at give vigtige beskeder videre til hesteejer og øvrige parter.